Фото сувенири

Освен на хартия, при нас можете да копирате снимки си на различни сувенири, като:

  • Чаши
  • Тениски
  • Пъзели

Услугата се извършва в рамките на три работни дни.

Допълнителна информация за тази и другите предлагани услуги можете да получите, като се свържете с нас или посетите нашето ателие.