Условия за използване

С разглеждането и използването на Интернет сайта www.photoralica.com Вие потвърждавате съгласието си със следните условия:

Ограничения

Използването на Интернет сайта е само за лични цели. Вие се задължавате да не продавате, публикувате или разпространявате, в оригинален или променен вид, материали от този сайт, включително текст, графики, изображения, дизайн, аудио и видео материали, без изричното писмено съгласие на фото-къща "Ралица".

Вие се задължавате и да не възпрепятствате по какъвто и да било начин работата на този сайт.

Авторски права и собственост

Всички материали, публикувани на този сайт, включително текст, графики, изображения, софтуер, аудио и видео клипове, са собственост на фото-къща "Ралица" и са защитени с авторски права.

Препратки

Този Интернет сайт може да съдържа препратки към други Интернет сайтове и страници. Тези препратки са публикувани единствено за Ваше удобство и фото-къща "Ралица" не носи никаква отговорност за тяхното съдържание. Фото-къща "Ралица" не носи отговорност и за съдържанието на която и да било друга страница или Интернет сайт, на които има препратка към този Интернет сайт. Препратка от друга страница не означава, че фото-къща "Ралица" по какъвто и да било начин я подкрепя, одобрява съдържанието или я препоръчва.

Отказ от поемане на гаранции

Всички рискове, свързани с използването на този Интернет сайт, са изцяло за Ваша сметка. Фото-къща "Ралица" не може да гарантира, че сървърът, на който се хоства сайта, не съдържа вируси или компоненти, които могат да увредят или да причинят щети на Вашата компютърна система, устройство за достъп или друга Ваша собственост, докато използвате, разглеждате или записвате страници или материали от сайта.

Фото-къща "Ралица" не може и да гарантира абсолютната точност и обективност на публикуваната на сайта информация във всеки един момент от времето.

Ограничена отговорност

Фото-къща "Ралица" не носи отговорност за каквито и да било щети, възникнали по време или в следствие на използването на този Интернет сайт или поради невъзможност за използването му, включително, но не само за директни, индиректни, инцидентни или последвали повреди, загуба на доходи, клиенти или време, прекратяване на договори и други.